Algemene Ledenvergadering

Secretariaat: A. ten Broeke

Horststraat 32

6845 LB Arnhem

telefoon 026-3817408

alberttenbroeke@outlook.com

 

www.bcellaar.nl

 

Arnhem,  22 december 2017

 

Aan           :       Alle ouders van onze jeugdleden, seniorleden,

begeleiders, trainers en bestuursleden.

 

Onderwerp :       Uitnodiging tot het bijwonen van de
                algemene ledenvergadering (ALV)

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op maandag 8 januari 2018 om 20.30 uur in de Boerderij “de Kroon” aan de Randweg, tegenover het winkelcentrum “de Laar Oost” (tevens parkeergelegenheid).

 

De volgende punten staan op de agenda:

1.           Opening en woord van welkom door de voorzitter

2.           Ingekomen stukken

3.           Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 29 mei 2017

4.           Verslag kascontrolecommissie en décharche verlening aan penningmeester

5.           Financieel verslag 2016-2017

6.           Resultaat enquete m.b.t. donderdagavond

7.           Rondvraag

8.           Sluiting van de vergadering

 

Kopieën van bovenstaande stukken zijn aanwezig op de vergadering.

 

 

Het bestuur


BC Ellaar   Jeugd 3 ,  is op 25 juni j.l. in de Hanzehal in Zutphen Nederlands kampioen geworden in de klasse U 13 jaar.

 

Beide teams mochten in hun eigen klasse strijden tegen de kampioenen uit de andere regio's. 

 

Ellaar J3 van links naar rechts:

Manouk Giesen, Floris Bang, Sterre Bang, Jorn de Bruin & trainer Vincent de Vries

BC Ellaar 3.  Dit seniorenteam is 3e geworden in de 3e klasse!

 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=6271BF77-03FB-4CA5-8BE6-91E6EBFF0106&tid=20

 

Ellaar 3

Achterste rij van links naar rechts:

Tom de Wijs, Eva Thomma, Judith van Huijstee en Vincent van Huijstee

 

 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=6271BF77-03FB-4CA5-8BE6-91E6EBFF0106&tid=

 

Voor de verslagen ga naar : Competitie/Kampioenen

 

De badmintonvereniging van Arnhem.
Badminton Club Ellaar is een club waarbij de leden bestaan uit Jeugd en Senioren.
Er kan zowel worden gespeeld op competitie als recreatie niveau.
Oorspronkelijk was BC Ellaar een jeugdvereniging, maar sinds 2013 is de club samen gegaan met de Arnhemse Badmintonclub, deze vereniging had uitsluitend seniorenleden, waardoor wij in staat zijn om iedereen bij ons te laten spelen. De leeftijd van de jongens en meisjes is van 6 t/m 17 jaar.
Na de jeugdafdeling te hebben doorlopen, kunnen zij doorstromen naar de senioren afdeling. Daarbij staat het plezier maken voorop. Naast de reguliere speel- en trainingsdagen organiseert BC Ellaar ook andere activiteiten o.a. diverse toernooien o.a. het gezellige Familietoernooi aan het einde van het seizoen.

        Ome Piet Hamelink                        Trainingsgroep  7 oktober 1989   Ome Piet en Danny Gosal 

        Oprichter BC Ellaar