Arnhem,  15 mei 2017

 

 

Aan           :      Alle ouders van onze jeugdleden, seniorleden,

begeleiders, trainers en bestuursleden.

 

Onderwerp :       Uitnodiging tot het bijwonen van de
        algemene ledenvergadering (ALV)

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op maandag 29 mei 2017 om 20.30 uur in de Boerderij “de Kroon” aan de Randweg, tegenover het winkelcentrum “de Laar Oost” (tevens parkeergelegenheid).

 

De volgende punten staan op de agenda:

1.           Opening en woord van welkom door de voorzitter

2.           Ingekomen stukken

3.           Het vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 9 juni 2016

4.           Financieel verslag 2016-2017

5.           Vaststellen begroting 2017-2018

6.           Vaststellen contributie 2017-2018

7.           Verslagen van:a junioren- en seniorencompetitie
                   (incl. samenwerking BC Gova en BC Elst)
                   b Familietoernooi en Grote Clubactie

8.           Bestuurssamenstelling

      Het huidige bestuurslid Harrie Brinksma heeft aangegeven te willen stoppen. Eventuele

      kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat vóór 26 mei 2017

9.          Oproep vrijwilligers

10.     Rondvraag

11.     Sluiting van de vergadering

 

Kopieën van bovenstaande stukken zijn aanwezig op de vergadering.

 

 

Het bestuur

De badmintonvereniging van Arnhem.
Badminton Club Ellaar is een club waarbij de leden bestaan uit Jeugd en Senioren.
Er kan zowel worden gespeeld op competitie als recreatie niveau.
Oorspronkelijk was BC Ellaar een jeugdvereniging, maar sinds 2013 is de club samen gegaan met de Arnhemse Badmintonclub, deze vereniging had uitsluitend seniorenleden, waardoor wij in staat zijn om iedereen bij ons te laten spelen. De leeftijd van de jongens en meisjes is van 6 t/m 17 jaar.
Na de jeugdafdeling te hebben doorlopen, kunnen zij doorstromen naar de senioren afdeling. Daarbij staat het plezier maken voorop. Naast de reguliere speel- en trainingsdagen organiseert BC Ellaar ook andere activiteiten o.a. diverse toernooien o.a. het gezellige Familietoernooi aan het einde van het seizoen.

        Ome Piet Hamelink                        Trainingsgroep  7 oktober 1989   Ome Piet en Danny Gosal 

        Oprichter BC Ellaar