Contributie 2018-19

 

Contributie Jeugd:

Recreatie € 145.00

Competitie plastic shuttles € 235.00

Competitie veren shuttles € 300.00

 

Contributie Senioren:

Recreatie € 175.00

Competitie veren shuttles € 355.00

 

De inschrijfkostenkosten bij de Badminton Nederland voor nieuwe leden bedragen éénmalig € 7,50.

De betalingstermijn is de helft binnen vier weken na begin van het seizoen en de andere helft voor eind januari 2019. Wanneer je later in het seizoen lid wordt, betaal je evenredig minder.

Het bankrekeningnummer is : NL97 INGB 0007 8266 59 t.n.v. BC Ellaar Arnhem.

 

De contributie blijft verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar (van 1 augustus tot 1 augustus). De contributierestitutie: indien duidelijk aantoonbaar is en met goedkeuring van het bestuur, kan restitutie worden verleend bij ziekte, blessure of zwangerschap waarbij gedurende minimaal 6 maanden aaneengesloten niet gespeeld kan worden. De contributie wordt voor 50% gerestitueerd naar verhouding van de niet gespeelde maanden en wel gespeelde maanden. Van het restitutiebedrag wordt in verband met de vaste kosten

€ 50 afgetrokken. Wij dienen volgens de nieuwe wettelijke normen aan te geven dat volgens deze m.b.t. stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen het lidmaatschap ook bij onze vereniging voor een jaar wordt aangegaan en stilzwijgend wordt verlengd tenzij het lidmaatschap tenminste 2 maanden van tevoren wordt opgezegd voor 1 augustus van ieder verenigingsjaar. De opzegging moet schriftelijk  en te worden verzonden naar het secretariaat of via mail naar secretariaatbcellaar@gmail.com

 

Contributie via Jeugdsportfonds:

Alle kinderen tot 18 jaar met een Gelrepas kunnen lid worden van een sportclub die is aangesloten bij de Arnhemse Sportfederatie of het NOC*NSF. Het fonds zorgt voor de betaling van de contributie. Daarnaast is het mogelijk een vergoeding te ontvangen voor de aanschaf van sportkleding en sportmaterialen. De vergoeding voor de contributie en de aanschaf van sportkleding is aan een maximum gebonden.

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Sportbedrijf Arnhem, tel. 026-3775757 of per mail info@sportbedrijfarnhem.nl of kijk op www.jeugdsportfonds.nl Meer informatie over de Gelrepas is te vinden op: www.arnhem.nl/Inwoners/werk_en_inkomen/GelrePas